Zagraj w szachy w Galerii Zielone Arkady

REGULAMIN TURNIEJÓW „ZAGRAJ W SZACHY”   

GALERIA ZIELONE ARKADY W BYDGOSZCZY 4-6 MAJA 2018 R.

Regulamin w formie .pdf do pobrania.

 1. ORGANIZATOR:

Organizatorem „ZAGRAJ W  SZACHY” w Galerii Zielone Arkady są:

 • Studio 2 Biuro Promocji.                  
 • Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.
 • Akademia Szachowa – Karol Jaroch.

 Turnieje organizowane są   na zlecenie ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o. zarządcy Galerii Zielone Arkady. 

 1. CEL:

Promowanie szachów wśród mieszkańców woj. Kujawsko-Pomorskiego i przyjemne spędzenie weekendu w Galerii Zielone Arkady w Bydgoszczy.

 III. TERMIN:

 • 05.2018 – Turniej Blitza.
 • 05.2018 – Turniej OPEN.
 • 05.2018 – Turniej Juniorów.
 1. MIEJSCE:
  Turnieje odbędą się na placu eventowym w Galerii Zielone Arkady położonej przy ul. Wojska Polskiego 1

( biuro zawodów znajduje się na poziomie – 1).

 1. SYSTEM ROZGRYWEK-TURNIEJ BLITZA

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry 3’+2” minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika. Obowiązują przepisy FIDE dla szachów błyskawicznych. Klasyfikacja OPEN – wszyscy chętni, bez względu na wiek (specjalna nagroda dla najlepszej kobiety). 

 1. SYSTEM ROZGRYWEK-TURNIEJ OPEN

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry 12’+3” minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika. Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Wszyscy zawodnicy grają w ramach jednej grupy z zachowaniem końcowej klasyfikacji dla mężczyzn i kobiet.

VII. SYSTEM ROZGRYWEK-TURNIEJ JUNIORÓW

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w grupach wiekowych na dystansie 7 rund. Tempo gry 12’+3” minut na rozegranie partii dla każdego zawodnika. Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Klasyfikacja dziewcząt i chłopców oddzielna.

Grupy turniejowe:

 • do lat 8 ( ur. 2010 r. i młodsi)
 • 9 – 10 lat (ur.2008 r. , 2009 r.)
 • 11-12 lat (ur.2006 r., 2007 r.)
 • 13-14 lat ( ur.2004 r., 2005 r.)
 • 15-16 lat (ur. 2003 r., 2002 r.)

* W przypadku małej ilości osób, dopuszcza się łączenie grup z zachowaniem odrębnej klasyfikacji wiekowej.

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. W Turnieju mogą wziąć udział osoby niezrzeszone, jak też członkowie klubów i stowarzyszeń.
 2. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia do rozgrywek do 3.05.2018 r. za pośrednictwem formularza na stronie www.chessarbiter.com:

4.05.2018 Turniej Blitza: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6198548748042240

5.05.2018 Turniej Open: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5650648896897024

6.05.2018 Turniej Juniorów:

Juniorzy do lat 8 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5756381328048128

Juniorzy do lat 10 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5089393576509440

Juniorzy do lat 12 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5089393576509440

Juniorzy do lat 14 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5170279084982272

Juniorzy do lat 16 https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6329984813629440

 1. Zgłoszenia można przesyłać również przesyłać do dnia 3.05.2018 na adres: 76jarwis@gmail.com z adnotacją, do którego turnieju jest zgłoszenie, imię nazwisko, posiadaną kategorię szachową, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), miejscowość, numer telefonu komórkowego (do celów kojarzeń).
 1. W wyjątkowych sytuacjach zgłoszenia można dokonać w miejscu gry odpowiednio
 • dla Turnieju Blitza w dniu 4.05.2018 w godzinach 16.30 – 17.15.
 • dla Turnieju Open w dniu 5.05.2018 w godzinach 10.00 – 11.00.
 • dla Turnieju Juniorów w dniu 6.05.2018 w godzinach 10.00 – 11.00.
 1. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub, miasto zamieszkania, telefon kontaktowy. W przypadku juniorów należy podać, do którego turnieju jest zgłoszenie (można zgłosić się do trzech turniejów).
 2. Każdy zawodnik zgłoszony do turnieju jest zobowiązany dodatkowo potwierdzić swoją obecność na turnieju w biurze turnieju przy scenie w godzinach:
 • dla Turnieju Blitza w dniu 4.05.2018 w godzinach 16.30-17.15.
 • dla Turnieju Open w dniu 5.05.2018 w godzinach 10.00 – 11.00.
 • dla Turnieju Juniorów w dniu 6.05.2018 w godzinach 10.00 – 11.00.

*  Zawodnik, który nie potwierdzi obecności do wyznaczonej godziny zostanie skreślony z listy.

IX. TERMINARZ

 1. Turniej Blitza: 4.05.2018 r.
 • Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń 16.30 – 17.15
 • Oficjalne rozpoczęcie ok. 17.30.
 1. Turniej OPEN: 5.05.2018 r.
 • Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń 10.00 – 11.00
 • Oficjalne rozpoczęcie ok. 11.30.
 1. Turniej Juniorów: 6.05.2018 r.
 • Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń 10.00 – 11.00

Oficjalne rozpoczęcie ok. 11.30

X. NAGRODY

Wszystkie nagrody występują w postaci kart podarunkowych do zrealizowania wyłącznie na terenie Galerii Handlowej „Zielone Arkady” w Bydgoszczy.

 1. TURNIEJ BLITZA – PIĄTEK (4.05.2018 r.):
MiejsceIIIIIIIVV
Nagroda Karta podarunkowa

o wartości 350 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości 250  ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości 150 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości 100 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości 50 ZŁ

 

Najlepsza kobieta otrzyma kupon zakupowy o wartości 100 zł

 

 1. TURNIEJ OPEN – SOBOTA (5.05.2018 r.):
MiejsceIIIIIIIVVVI
Klasyfikacja – OpenKarta podarunkowa

o wartości

500 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości

400 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości

300 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości

200 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości

150 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości

100 ZŁ

MiejsceIIIIII
Klasyfikacja – KobietyKarta podarunkowa

o wartości 200 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości 150 ZŁ

Karta podarunkowa

o wartości 100 ZŁ

 

3.TURNIEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – NIEDZIELA (6.05.2018 r.):

MiejsceIIIIII
NAGRODY

Oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

do 8 latKarta podarunkowa                                     o wartości 100 ZŁKarta podarunkowa wartości 70 ZŁKarta podarunkowa                o wartości 50 ZŁ
9-10 latKarta podarunkowa                                     o wartości 100 ZŁKarta podarunkowa wartości 70 ZŁKarta podarunkowa                o wartości 50 ZŁ
11-12 latKarta podarunkowa                                     o wartości 100 ZŁKarta podarunkowa wartości 70 ZŁKarta podarunkowa                o wartości 50 ZŁ
13-14 latKarta podarunkowa                                     o wartości 100 ZŁKarta podarunkowa wartości 70 ZŁKarta podarunkowa                o wartości 50 ZŁ
15-16 latKarta podarunkowa                                     o wartości 100 ZŁKarta podarunkowa wartości 70 ZŁKarta podarunkowa                o wartości 50 ZŁ
 1. NAGRODY RZECZOWE:
 • pamiątkowe upominki dla 120 najmłodszych uczestników turnieju juniorów,
 • nagroda rzeczowa dla najmłodszego uczestnika i uczestniczki turnieju juniorów,
 • nagroda rzeczowa dla 2 najstarszych seniorów Turnieju Open.

      5. Pokwitowanie odbioru nagrody jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników odbierających nagrodę!!!

  XI. Postanowienia końcowe:

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.
 2. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody, przez zgłaszającego na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjno – marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr. 133, poz.883, z późniejszymi zmianami).
 3. W wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Turnieju bez podania przyczyny.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 5. Nagrody się nie dublują – uczestnik otrzymuje tylko jedną nagrodę o wyższej wartości.
 6. Organizatorzy nie pokrywają zwrotu kosztów podróży i noclegu.
 7. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
 11. Niniejszy regulamin dostępny będzie w Punkcie Informacyjnym na terenie Galerii Zielone Arkady w Bydgoszczy.

 

 

X