Wykaz sędziów na rok 2020

Lista sędziów z opłaconymi składkami za 2020r.:

POL 02300052 Augustowski Janusz kl. P NA
POL 1114921 Bieluszewski Piotr kl. II NA
POL 02300119 BRZEZIŃSKI Mateusz kl.I
POL 02300027 BULTROWICZ Leszek kl.II
POL 02300122 Czarkowski Tomasz kl.II
POL 02300035 CZARNOLEWSKI Piotr kl.I
POL 1115197 Grochowalski, Paweł kl. I NA
POL 1109588 Jahr, Ulrich IA D
POL 21889678 Jarosz Piotr kl. I NA
POL 02300140 Jaźwiecki Mariusz kl. III
POL 1129694 Karpiński Andrzej kl. P NA
POL 02300141 Kaznowski Daniel kl. III
POL 02300118 Kozielski Mirosław kl. II
POL 02300121 Kuchnio Przemysław k.II
POL 02300107 Łapiński Jerzy kl. II NA
POL 02300038 MAZALON Mariusz kl.I
POL 1111477 Pawłowski, Paweł kl. I NA
POL 02300117 PITUŁA Adam kl.II
POL 1127128 Śliwicki Damian kl.I NA
POL 02300142 Spionkowska Magdalena kl. III
POL 1111108 Stoppel Mariusz FA
POL 0230017 Theuss Tomasz kl. II
POL 02300134 Więckowska Oliwia kl. mł. NA
POL 02300111 WIŚNIEWSKI Jarosław kl.P NA
POL 02300139 WŁOCH kl. mł.
POL 02300027 ŻEBRACKI Jarosław kl.II

Sędziowie spoza regionu sędziujący w woj. kuj-pom. z opłaconą składką za 2020r. :
POL 1124366 Jaroch Pawel IA D
POL 21817910 Rosłon Oskar NA
POL 1126407 Michalska, Maria FA D
POL 1138430 Turzyńska Grażyna FA D
Lista będzie uzupełniana po otrzymaniu informacji o wpłatach składek sędziów za 2020 r.

X