Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów, 08.04.2018r. – SzubinX