Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu w 2017r.X