Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu w 2017r.

11 Kwi Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu w 2017r.

Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego w 2017 roku.

SprawozdanieX