Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu w 2018r.

07 Kwi Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu w 2018r.

Sprawozdanie Prezesa KPZSzach z działalności Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego w 2018 roku.

SprawozdanieX