Wakacje z szachami – Klewki 2016

21 maja Wakacje z szachami – Klewki 2016

http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2016/04/Komunikat-Klewki-2016.pdf

Osoby zakwalifikowane do Wakacji z Szachami – Klewki 2016, które przesłały terminowe zgłoszenia (do 18 maja), są następujące:

  1. Gadomska Patrycja
  2. Górny Marek
  3. Waszewski Maksymilian
  4. Wójcikowski Kacper
  5. Żygadło Kajetan

Na liście rezerwowej znaleźli się:

  1. Grzechowiak Kacper
  2. Hołyński Szymon
  3. Wójcikowska Martyna

Dalsze informacje proszę śledzić na stronie: http://pzszach.pl/2016/04/21/wakacje-z-szachami-2016/ oraz proszę nie zapomnieć o dopełnieniu formalności związanych z opłatą i wysłaniem karty kolonijnej.

Ważne! (z komunikatu):

Opłatę za pobyt należy uiścić na konto PZSzach 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 z dopiskiem:

„Wakacje z szachami – imię i nazwisko uczestnika” – do 10 czerwca 2016 r.

Kartę kolonijną każdego uczestnika (załącznik nr 2 – wydrukowany i podpisany przez prawnych opiekunów dziecka) należy nadesłać w terminie do 10 czerwca 2016 r. na adres: Kamila Kałużna ul. Włoska 11/8 30- 638 Kraków.

Lista przyjętych na kolonie „Wakacje z szachami” ukaże się na stronie internetowej PZSzach oraz na http://www.wakacjezszachami.com.pl do 10 lipca 2016 r.

Niedopełnienie w terminie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów oznaczać będzie rezygnację z przydzielonego miejsca.X