VII Zebranie Zarządu KPZSzach – Cafe KINO

VII Zebranie Zarządu KPZSzach – Cafe KINO

 

 

 

Plik .pdf do pobrania

Protokół z VII zebrania Zarządu KPZSzach – Bydgoszcz, Cafe KINO, ul. Długa 32

 

W zebraniu, zorganizowanym w Bydgoszczy na terenie Cafe KINO w dniu 22.09.2017 roku udział wzięli :

–           Jarosław WIŚNIEWSKI – prezes Zarządu KPZSzach

–           Karol JAROCH – wiceprezes,

–           Andrzej LEŚNIAK – wiceprezes,

–           Piotr SZYBOWICZ – sekretarz (przybyły z opóźnieniem).

–           Adam PITUŁA – Przewodniczący Komisji Klasyfikacji i Ewidencji, członek Kolegium Sędziów KPZSzach

–           Piotr DOLIŃSKI – zaproszony gość

–           Arkadiusz MATCZYŃSKI – zaproszony gość

 

Przywitania przybyłych gości dokonał Prezes Jarosław Wiśniewski, który przy początkowej absencji Piotra Szybowicza (obowiązki zawodowe), zgodził się protokołować przebieg zebrania. Na zebranie również nie mógł przyjechać z przyczyn osobistych Janusz Augustowski, natomiast kolejna absencja Andrzeja Harasimowicza nie została usprawiedliwiona przez toruńskiego działacza (otrzymał informację o organizowanym zebraniu) w jakikolwiek sposób.

W kolejnym punkcie obrad zagłosowano jednomyślnie za przyjęciem następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie przybyłych osób.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wyłonienie protokolanta.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Zarządu.
 5. Omówienie startów klubów zrzeszonych w ramach KPZSzach w rozgrywkach I i II ligi.
 6. Omówienie wyników juniorów w poszczególnych grupach wiekowych, uzyskanych w turniejach na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym.
 7. Streszczenie przebiegu Drużynowych Mistrzostw Województwa w Szachach Szybkich w Świeciu.
 8. Przedstawienie składu i omówienie startu juniorów z KPZSzach w rozgrywkach MAKROREGIONU – w Jastrzębiej Górze.
 9. Streszczenie kursu zorganizowanego przez PZSzach dla Prezesów Wojewódzkich Związków Szachowych oraz Administratorów CR.
 10. Wyłonienie sędziego głównego Drużynowych Mistrzostw Regionu na sezon 2017/2018 w oparciu o nadesłane oferty.
 11. Przedstawienie i omówienie roboczego opracowania regulaminu DMR na sezon 2017/2018, jak też akceptacja harmonogramu rozgrywek II, IV oraz V ligi KPZSzach.
 12. Przedstawienie stanu przegotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych w Nakle nad Notecią (18-19 listopada 2017 r.), w tym założeń do obchodów rocznicy powstania Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Dyskusja

Zgodnie z harmonogramem, dokonano również jednomyślnego przyjęcia protokołu z poprzedniego zabrania Zarządu PZSzach (3 głosy – ZA, nie głosował nieobecny wówczas Piotr Szybowicz).

Omówienia startu kujawsko-pomorskich drużyn w rozgrywkach I oraz II ligi centralnej dokonał Karol Jaroch, a także kilka zdań komentarza dodał Piotr Doliński. Z I ligi spadła osłabiona ekipa Rotmistrza Grudziądz, a z dobrym rezultatem utrzymanie zapewniła sobie ŻTMS Baszta MOS Żnin, która zdobyła dyplom za IV miejsce. Z kolei większe dramaty wydarzyły się w II lidze skąd spadły ekipy WKSZ 1938 Włocławek oraz bydgoskie drużyny MDK Nr 1 Hetman Bydgoszcz i Wiatrak Bydgoszcz. Zatem start naszych przedstawicieli w tych rozgrywkach, niestety rozczarował. Podsumowania i ocena postaw czy formy poszczególnych zawodników, z pewnością dokonana zostanie w klubach.

W nawiązaniu do startu naszych juniorów w rozgrywkach drużynowych oraz krajowych, opracowań statystycznych podjął się wcześniej Piotr Szybowicz. Niemniej jednak wyróżnić trzeba Alicję Śliwicką z OPP Toruń, która startowała w Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, gdzie zdobyła bardzo cenne trofea – w tym Mistrzostwo Polski w Szachach Błyskawicznych do lat 18. Alicja Śliwicka wywalczyła również bardzo dobre – 5 miejsce Mistrzostwach Europy Juniorów. Ponadto Michał Karpus – Rotmistrz Grudziądz – w Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich do lat 18 zdobył brązowy medal (5 miejsce w turnieju szachów błyskawicznych). Dobrze również zaprezentował się inny zawodnik Rotmistrza Grudziądz – Adam Kopaczewski, który w grupie do lat 14 zajął 5 miejsce w szachach szybkich i 15 w błyskawicznych.

Przebieg turnieju Drużynowych Mistrzostw Województwa w Szachach Szybkich dokonał Jarosław Wiśniewski, który był tam sędzia głównym.  Głównym organizatorem tych zawodów był Klub Szachowy Gambit Świecie, a funkcję kierownika imprezy powierzono Andrzejowi Leśniakowi. Z uwagi na małą liczbę zgłoszonych ekip postanowiono, że w ramach otwartego turnieju indywidualnego z udziałem 51 zawodników, grać będą czteroosobowe drużyny, na których ostateczny wynik, składać się będą punkty, uzbierane przez zgłoszonych w ramach danej drużyny zawodników.

Klasyfikacja końcowa Drużynowych Mistrzostw Województwa K-P w Szachach Szybkich:

 

 1. UKS OPP Toruń     – 25            – I MIEJSCE
 2. ŚLIWICKI Damian – 6
 3. KAMIŃSKI Damian – 6
 4. SZMIDT Przemysław – 6,5
 5. DAROWICKI Mariusz – 6,5
 6. PKS WIATRAK Bydgoszcz – 24          – II MIEJSCE
 7. JÓŹWICKI Jakub – 8,5
 8. PAPROCKA Renata       – 6
 9. DOLIŃSKI Piotr – 4,5
 10. WRZOS Waldemar – 5
 11. KSz GAMBIT Świecie – 22              – III MIEJSCE
 12. ŻOŁNIEROWICZ Krzysztof – 7
 13. URBAN Jacek – 5,5
 14. LEŚNIAK Kacper – 4
 15. KINCZEWSKI Franciszek – 5,5
 16. BKS CHEMIK II BYDGOSZCZ – 20           – IV MIEJSCE
 17. HEISE Marek – 5,5
 18. GÓRNY Jacek – 4
 19. GÓRNY Marek – 4,5
 20. OLSZEWSKI Marek – 6
 21. BKS CHEMIK Bydgoszcz – 20              – V MIEJSCE
 22. KACPRZAK Kacper        – 4,5
 23. KACPRZAK Karol – 5
 24. PAPROCKI Stanisław – 5
 25. PAPROCKI Antoni – 5,5
 26. LKS KOWALEWO POMORSKIE – 15      – VI MIEJSCE
 27. RETZ Patryk – 4
 28. RETZ Adrian – 5
 29. RETZ Agnieszka – 3
 30. GĘSICKI Marcin – 3

 

Formuła Mistrzostw przyjęta została z pozytywnym odzewem uczestników, wobec czego w przyszłym roku z pewnością będzie kontynuowana.

W dalszym przebiegu zebrania dokonano oceny przygotowań do startu naszych juniorów w ramach MAKROREGIONU oraz współpracy w Pomorskim Związkiem Szachowym w tym zakresie. Niestety współpraca ta nie układa się najlepiej, o czym świadczy chociażby fakt nieporozumień związanych z wyłanianiem sędziów na te zawody. W konsekwencji wymiany korespondencji pomiędzy prezesami obydwu związków ustalono, że od kolejnego roku, każde z województw ma dowolność w obsadzaniu sędziów na MAKROREGION, bez konieczności ściągania arbitra z sąsiedniego województwa. Głosowano 3 – ZA, 1 – WSTRZYMUJĄCY SIĘ. Niestety w nie najlepsze relacje pomiędzy związkami, wpisują się również animozje na innych płaszczyznach, związanych ze wspólną organizacją międzywojewódzkich zawodów juniorskich, co wymaga podjęcia szerszych i bardziej konkretnych rozmów pomiędzy obydwoma stowarzyszeniami.

Jarosław Wiśniewski omówił przebieg jednodniowego kursu zorganizowanego w Warszawie przez Polski Związek Szachowy z zakresu dostosowania systemu ochrony danych osobowych do wymagań nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (planowanej na maj 2018 roku). Panel przeznaczony był dla prezesów szachowych związków wojewódzkich oraz administratorów wojewódzkich Centralnego Rejestru, stąd też udział w kursie również Adama Pituły. Wykłady poświęcone były zakresowi ochrony danych osobowych, ich klasyfikowania, przestrzegana wymogów ustawowych oraz postępowania z tymi informacjami. Jarosław Wiśniewski uzyskał zapewnienie Prezesa Zarządu PZSzach Adama Dzwonkowskiego, że to właśnie „Centrala” postara się wypracować przy pomocy obranego Administratora Bezpieczeństwa Informacji procedury, które zostaną następnie przesłane do Związków Wojewódzkich. Wytyczne te, będą miały na celu wskazanie rozwiązań w myśl, których należało będzie postępować z danymi objętymi ochroną ustawową.

W dalszej części zebrania, poddano pod dyskusję kandydatury sędziów, którzy w ramach odpowiedzi na ogłoszoną na stronie KPZSzach ofertę, przedstawili swoją gotowość do sędziowania rozgrywek DMR w sezonie 2017/2018. Do Zarządu KPZSzach z wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

 • Pawła Jarocha – International Arbiter,
 • Oskar Rosłon – sędzia klasy I.

W wyniku głosowania oddano następujące głosy:

 • Paweł Jaroch – 4 głosy ZA, 0 – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 0 – PRZECIW
 • Oskar Rosłon – 0 – ZA, 0 – WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ, 4 – PRZECIW.

Za wyborem Pawła Jarocha przemawiało przede wszystkim duże doświadczenie. Natomiast Oskar Rosłon jest dla członków Zarządu KPZSZach osobą nieznaną, dlatego powierzenie najbardziej prestiżowych zawodów w naszym województwie osobie niejako anonimowej, byłoby zbyt dużym ryzykiem. Niemniej jednak Zarząd KPZSzach zaprasza Oskara Rosłona do współpracy przy sędziowaniu innych imprez organizowanych w naszym województwie. Dziękujemy też za udział w konkursie. Wyłoniony arbiter główny DMR obarczony będzie obowiązkiem publikowania komunikatów sędziowskich po każdej z rund, pod rygorem utraty części wynagrodzenia. Z kolei Piotr Szybowicz zaproponował, że będzie zapisywał partie rozgrywane w ramach rozgrywek ligowych, co zostało jednogłośnie zaakceptowane.

Prezes Jarosław Wiśniewski przedstawił projekt regulaminu DMR na sezon 2017/2018.  W syntetycznym skrócie wyjaśnił, że główne zmiany dotyczą powrotu do konieczności rozgrywania przez zawodnika składu podstawowego co najmniej 5 partii. W rozgrywkach III i IV ligi wystartuje po 10 drużyn, a w V lidze pozostałe zgłoszone zespoły. Harmonogram zakłada zorganizowanie trzech rund zjazdowych, z których dwie (03.12.2017 r. oraz 28.01.2018 r.) zostaną rozegrane odpowiednio w Świeciu i Żninie (po 2 rundy dziennie). Ostatnia kolejka będzie rozegrana również systemem zjazdowym w Szubinie 25.03.2017 roku. Rozgrywki ruszają 12 listopada 2017 roku. Ewentualne zmiany w regulaminie powinny nastąpić w razie określania ilości drużyn mogących startować w III lidze (w odniesieniu do spadków z II ligi). Regulamin niebawem zostanie opublikowany na stronie KPZSzach.

Prezes Jarosław Wiśniewski przeszedł do omówienia przygotowań do obchodów 80-lecia KPZSZach. Wyjaśnił, że oferta złożona do Kolegium PZSzach na organizację w Nakle nad Notecią, Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów nie zyskała aprobaty, wobec czego nasze województwo nie będzie tym razem organizatorem tej imprezy. Wobec powyższego w dniach 18-19 listopada 2017 roku, przeprowadzony zostanie bankiet z okazji 80-lecia KPZSzach oraz okolicznościowe zawody szachowe.  Postanowiono też, że na stronie KPZSzach ogłoszona zostanie propozycja nadsyłania do Zarządu propozycji nagrodzenia osób szczególnie zasłużonych dla szachów w województwie. Po ich weryfikacji, Zarząd podejmie decyzję o wręczeniu podczas uroczystego bankietu, okolicznościowych statuetek. Rozesłane zostaną również zaproszenia do przedstawicieli klubów szachowych z naszego województwa do udziału w uroczystości.

W ramach wolnych wniosków – Andrzej Leśniak, zapytał o organizację kursu sędziowskiego. Jarosław Wiśniewski przyznał, że taki kurs będzie zorganizowany, jednak z uwagi na napięty kalendarz, z pewnością nie będzie one przeprowadzony w tym roku. Poza tym organizację, przebieg i zakres tematyczny musi być uzgodniony z Kolegium Sędziów KPZSzach.

Podczas zebrania, swoją ofertę w zakresu utworzenia nowej strony internetowej związku, przedstawił – Arkadiusz Matczyński. Gotowość pracy nad stroną, jej projektem i dalszym administrowaniem, poparł przedstawionym szablonem. Zarząd pozytywnie odniósł się do oferty Arkadiusza Matczyńskiego, jednak ewentualne dalsze formalizowanie współpracy, musi zostać poprzedzone rozwiązaniem uowy z obecnym administratorem strony. Zaletą ewentualnego „nowego – administratora” będzie jego dyspozycyjność, mogąca skutkować bieżącym moderowaniem czy zmienianiem strony, pod wymogi oczekiwać Zarządu i szachistów w województwie. Tymczasem poprzedni administrator, pomimo zapewnień o zmianach w funkcjonalności strony, poprawieniu dostępu do archiwum i prezentacji nowej grafiki – nie podjął konkretnych działań, na przestrzeni kilkunastu miesięcy.

Zebranie zakończono po dwóch i pół godzinie.

Protokołował: Jarosław WIŚNIEWSKI.

Prezes Zarządu KPZSzach

Jarosław WIŚNIEWSKIX