Sprawozdanie z działalności Zarządu KPZSzach za 2020 rokX