Sprawozdanie Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego za rok 2020X