Protokół z zebrania Zarządu KPZSzach z dnia 11.10.2022 r. w Bydgoszczy.X