Protokół z zebrania Zarządu KPZSzach w dniu 29.12.2022 r.X