Protokół z obraz Zarządu KPZSzach z dnia 06.03.2022 r.X