Porządek obrad Wojewódzkiej Sprawozdawczo-Wyborczej Konferencji Sędziowskiej KPZSzach.X