Ogłoszenie o Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów KPZSzach – 14.05.2021 – TEAMSX