Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, 07.04.2019r. – ToruńX