Protokół z Walnego Sprawozdawczego zebrania Delegatów, 07.04.2019r. – ToruńX