Komunikat Specjalny KKiE KPZSzach

Komunikat Specjalny KKiE KPZSzach

Wersja PDF do pobrania

Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
Komisja Klasyfikacji i Ewidencji Przewodniczący: Adam Pituła
ul. Wybickiego 102/50 87-100 Toruń
tel. 605 201 626 e-mail: adam.a.pitula@gmail.com

KOMUNIKAT SPECJALNY KKiE KPZSzach 25.06.2019

1. Adres KKiE do korespondencji zmienił się Wszystkie sprawy ewidencyjne należy kierować na nowy adres. Formularze rejestracyjne, wnioski o licencje itp. można w celu przyspieszenia przetwarzania przesyłać w formie elektronicznej, zawsze jednak należy pamiętać o przekazaniu Komisji ich oryginałów. Przesłanie (w formie elektronicznej) dowodu uiszczenia opłaty przyspiesza aktualizację zapisu w Centralnym Rejestrze.
2. W dniach 6–21.07 br. Przewodniczący KKiE przebywa na urlopie. Przetwarzanie zgłoszeń w tych dniach może być znacznie opóźnione.

Przewodniczący KKiE KPZSzach
Adam PitułaX