Komunikat Nr 5/2021 – dot. przedłużenia terminu zawieszenia rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach

Komunikat Nr 5/2021 – dot. przedłużenia terminu zawieszenia rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach

Komunikat Nr 5/2021

Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego

dot. przedłużenia terminu zawieszenia rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach.

 

W związku z przedłużeniem, po raz kolejny, przez Rząd Polski obostrzeń sanitarnych, dotyczących walki z pandemią COVID-19,  a w szczególności z uwagi na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 r. Rozdział 3 „Ograniczenia, zakazy i nakazy, obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii” pkt. 16 i 17 – Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego postanawia:

– przedłużyć okres zawieszenia rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach do czasu odwołania rządowych obostrzeń sanitarnych i umożliwienia rozgrywania w Polsce turniejów szachowych na szczeblach lokalnych.

Uzasadnienie.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, działając zgodnie z obowiązującymi w Polsce uwarunkowaniami prawnymi, w tym, zgodnie z treścią podanego powyższej Rozporządzenia (…) w dniu 27.03.2021 roku, podjął decyzję o zawieszeniu do dnia 09.04.2021 r. rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach.

Szczegóły i motywy tej decyzji zostały podane w Komunikacie nr 4/2021 r. Zarządu KPZSzach. Niestety w skutek przedłużenia przez Rząd Polski, o kolejny okres, obostrzeń sanitarnych COVID-19, uniemożliwiających między innymi rozgrywanie turniejów i rozgrywek szachowych na szczeblach lokalnych, Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego nie może działać wbrew prawu i decydować samodzielnie o wznawianiu turniejów szachowych na terenie województwa. Ponadto niepewna sytuacja epidemiczna w kraju sprawia, ze wysoce prawdopodobnym jest przedłużanie obostrzeń sanitarnych przez kolejne okresy.

W związku z powyższym Zarząd KPZSzach podjął decyzję o dalszym wstrzymaniu rozgrywek JARBET III Ligi DMR. Okres wznowienia rozgrywek, uzależniony jest od decyzji rządowych, wobec czego również nie wyznaczano nowej daty startu Ligii, ponieważ nie jest ona uzależniona od decyzji Zarządu KPZSzach.

W przypadku uwolnienia zakazów, dotyczących prowadzenia imprez sportowych na szczeblach lokalnym, Zarząd KPZSzach powiadomi niezwłocznie o fakcie wznowienia startu JARBET III Ligi KPZSzach. Koniecznym też będzie zrewidowanie systemu rozgrywek, gdzie w związku z kolizją, dotyczącą organizacji innych, zaplanowanych wcześniej wydarzeń szachowych w województwie, niewykluczonym będzie zorganizowanie JARBET III Ligi systemem zjazdowym.

Z poważaniem

Prezes Zarządu KPZSzach

 Jarosław WIŚNIEWSKI

TREŚĆ PEŁNEGO KOMUNIKATUX