Komunikat Nr 4/2021 – dot. zawieszenia do dnia 09.04.2021 r. rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach

27 marca Komunikat Nr 4/2021 – dot. zawieszenia do dnia 09.04.2021 r. rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach

Komunikat Nr 4/2021

Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego

dot. zawieszenia do dnia 09.04.2021 r. rozgrywek JARBET III Ligi DMR KPZSzach.

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych, a w szczególności  z uwagi na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 r. Rozdział 3 „Ograniczenia, zakazy i nakazy, obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii” pkt. 16 i 17 oraz w drodze wielu konsultacji w zakresie stosowania prawa do szachowych rozgrywek ligowych w naszym województwie – Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego postanawia:

– zawiesić rozgrywki JARBET III Ligi DMR KPZSzach do dnia 09.04.2021 roku,

– wyznaczyć termin rozegrania 2 rundy na dzień 11.04.2021 r.

TREŚĆ PEŁNEGO KOMUNIKATU

Z poważaniem

Prezes Zarządu KPZSzach

 Jarosław WIŚNIEWSKIX