Kadra Młodzików KPZSzach

04 lt. Kadra Młodzików KPZSzach

Wiceprezes Damian Śliwicki powołał kadrę wojewódzką w kategorii młodzik, która składa się z 3 grup:
a) skład podstawowy – liczy 4 zawodników, którzy mają pierwszeństwo udziału w obozach sportowych i szkoleniach,
b) skład uzupełniający –  do 4 osób, które występują w roli zmienników składu podstawowego,
c) rezerwowa – pozostali zawodnicy występujący w roli zmienników składu uzupełniającego.
Na dzień 03.02.2021 w skład kadry wojewódzkiej wchodzą :
Skład podstawowy:
1. Kopaczewski Mateusz
2. Laskowska Wiktoria
3. Chmielewski Jakub
4. Chandryko Wiktor
Skład uzupełniający:
1. Breliński Mikołaj
2. Urbańska Ada
3. Rogaczewski Olaf
Grupa rezerwowa:
1. Burzacka Zofia

Prosimy o zgłaszanie kolejnych zawodników do kadry. Chętnych rodziców i trenerów dzieci urodzonych w 2011 r. i młodszych, prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem Damianem Śliwickim: damiansliwicki@gmail.comX