IV Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

16 czerwca IV Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

Wytyczne Polskiego Związku Szachowego dla organizacji turniejów i szkoleń szachowych w świetle „IV Etapu odmrożenia polskiego sportu” po 4 czerwca 2020, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 oraz zgody Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu. Czytaj więcej…X